Politika zasebnosti, zaščite in uporabe osebnih podatkov podjetja HR Center d.o.o

 

HR Center d.o.o  se zavezuje varovati in spoštovati vašo zasebnost, zato želimo s tem dokumentom pojasniti način dela in naše namere.

 

Terminologija:

Termine in nazive, ki se uporabljajo v tej Politiki, s čimer mislimo na dokument "Politika zasebnosti, zaščite in uporabe osebnih podatkov", želimo podrobno in razumljivo pojasniti.

V tej Politiki vas bomo nazivali "kandidat" ali "uporabnik" ali "vi".

 

HR Center d.o.o  ponuja različne storitve kot so: posredovanje zaposlitve, najem delavcev, iskanje in izbor kandidatov, testiranje, ocenjevanje, razvoj kariere, usposabljanje in izobraževanje, prezaposlovanje, mednarodna mobilnost delovne sile, tržne raziskave, marketinške in promocijske storitve, storitve administracije, raziskave javnega mnenja in druge registrirane dejavnosti ("Naše storitve").

Pri izvajanju Naših storitev uporabljamo različne informacijske, tehnološke in komunikacijske rešitve. V nekaterih primerih HR Center uporablja spletne strani ali družbena omrežja, fiksno ali mobilno telefonijo, razne prilagojene platforme ter druge programske rešitve.

Naš namen je, da vam s tem omogočamo iskanje in prijavljanje na razpisana delovna mesta, ki odgovarjajo vašim interesom, sposobnostim in/ali izkušnjam na področjih, za katera ste izrazili zanimanje za delo ali sodelovanje.

Pri našem delu in interakciji z vami bomo pridobili različne informacije, ki lahko pomagajo pri vaši identifikaciji, kar v tej Politiki nazivamo kot "osebni podatek".

 

Osebni podatki, ki jih HR Center zbira in obdeluje:

• Vaš ime in priimek, datum rojstva, kraj rojstva, kontaktni podatki, kvalifikacije (izobraževanje, usposabljanje, reference), dokumente, ki potrjujejo vašo identiteto, pravico do dela in vse druge podatke, ki ste jih navedli v življenjepisu

• Če se prijavite z uporabo vašega profila ali računa v družbenih omrežjih: informacije vašega profila

• V primeru, da nas kontaktirate, lahko shranimo zapis o tej korespondenci

• Potencialno lahko zbiramo podatke o vaših obiskih na naših spletnih straneh

• Lahko zbiramo informacije za namene trženja in analiz, vključno z informacijami o vaših odgovorih preko elektronske pošte, SMS sporočil, telefona in drugih tržnih kampanj

• Možno je, da nam pošljete fotografije in/ali videoposnetke o vaši udeležbi na usposabljanjih ali podobnih dogodkih

 

Namen zbiranja in obdelave osebnih podatkov:

HR Center zbira in obdeluje osebne podatke:

• Da vam zagotovi storitve, ki jih pričakujete od nas. Iskanje zaposlitve/najem delavcev/sodelovanja, na katera se prijavljate. Pomoč pri usposabljanju, razvoju kariere in napredovanju. To vključuje pošiljanje vašega življenjepisa potencialnim delodajalcem ali partnerjem v obravnavo in obveščanje o možnostih dela ali sodelovanja preko elektronske pošte, telefona, pošte in/ali drugih komunikacijskih metod

• Z vašim soglasjem lahko vaše kontaktne podatke uporabimo za namene neposrednega trženja, na primer preko elektronske pošte, sporočil ali telefona

• Potencialno z namenom preučevanja ter statističnih in analitičnih raziskav

• Pri izpolnjevanju pravnih, zakonskih in regulativnih obveznosti

• Vaši osebni podatki se lahko obdelujejo tudi za izboljšanje varnosti in zaščite ljudi, prostorov, sistemov in opreme, za spremljanje skladnosti z notranjimi politikami in postopki, za upravljanje komunikacijskih in drugih platform.

 

Ali ste nam zavezani posredovati osebne podatke?

Ni vam potrebno posredovati vaših osebnih podatkov, vendar je brez njih nemogoče poslovno sodelovanje in vam ne moremo nuditi storitev.

 

Obdelava osebnih podatkov brez posredovanja ljudi

Včasih obdelujemo vaše osebne podatke brez posredovanja ljudi. HR Center lahko uporablja procesne sisteme in avtomatizira odločanje (profiliranje), da bi poslovnim naročnikom in vam nudila storitev.

 

Rok za hranjenje osebnih podatkov

HR Center shranjuje vaše osebne podatke do dveh let. V primeru, da ste se uspešno zaposlili  preko nas, bo moral HR Center vaše osebne podatke hraniti dlje, da bodo upoštevane veljavne pravne in pogodbene obveznosti.

 

Prenos osebnih podatkov tretjim osebam

Vaše osebne podatke razkrivamo tretjim osebam, da bi izpolnili zgoraj navedene namene. To naredimo v primerih ali v odnosu z:

  • Dobavitelji. Na primer, lahko vključimo dobavitelja, da za nas opravlja administrativne ali operativne naloge za izboljšanje odnosa z vami. Dobavitelj(i) bodo pogodbeno in zakonsko zavezani glede varovanja zaupnosti vaših osebnih podatkov in bodo imeli dostop samo do tistih vaših osebnih podatkov, ki so potrebni za namene izvajanja njihovih funkcij.
  • Našim naročnikom/potencialnim delodajalcem: Vaše osebne podatke bomo posredovali naročnikom, ki ponujajo delovna mesta/naloge, ki vas lahko zanimajo ali če jih zanima vaš profil. Naročniki so pogodbeno in na druge načine vezani glede zaupnosti v zvezi z vašimi osebnimi podatki
  • Vaše osebne podatke bomo posredovali vladnim organom, policiji, regulativnim organom ali organom pregona, če na podlagi lastnih ocen ugotovimo, da smo zakonsko zavezani ali pooblaščeni postopati tako ali v kolikor je to razumno napraviti.

   

Prenos osebnih podatkov zunaj Evropske unije

Vaše osebne podatke lahko prenesemo in obdelamo v eni ali več drugih državah, v Evropski uniji ali zunaj nje. V primeru, da vaše podatke posredujemo izven EU, bodo posredovani le v države, za katere Evropska komisija sklene, da zagotavljajo ustrezno raven varnosti.

 

Vaše pravice

  • Pravica do dostopa in pridobivanja kopij vaših osebnih podatkov, ki se obdelujejo.

 

Pravico imate zahtevati potrditev, če obdelujemo katerega koli od vaših osebnih podatkov. Če obdelujemo vaše osebne podatke, lahko dostopate do vaših osebnih podatkov in nekaterih informacij o tem, kako jih obdelujemo. V nekaterih primerih lahko zahtevate, da vam pošljemo kopijo vaših podatkov v elektronski obliki. To lahko uredite s sporočilom na elektronski poštni naslov: info@hr-center.si

 

  • Pravica do popravljanja vaših osebnih podatkov.

 

Če dokažete, da so osebni podatki, ki jih imamo o vas, napačni, lahko zahtevate popravek nepravilnih osebnih podatkov na elektronskem poštnem naslovu: info@hr-center.si

 

  • Pravica do brisanja.

 

V določenih okoliščinah imate pravico zahtevati, da omejite obdelavo vaših osebnih podatkov in/ali izbris osebnih podatkov v zvezi z vami. Zahtevo za brisanje osebnih podatkov, ki se nanašajo na vas, lahko oddate kadar koli, HR Center pa oceni, ali je treba vaš zahtevek za izbris potrditi. Pravica do izbrisa je pogojena z zakonskimi pravicami ali obveznostmi, ki jih morda moramo upoštevati, da bi ohranili podatke. Izbris osebnih podatkov lahko zahtevate na elektronskem poštnem naslovu: info@hr-center.si

 

  • Pravica do pritožbe.

 

Če menite, da so vaše pravice kršene, imate pravico do pritožbe. Za uveljavljanje svojih pravic pošljite sporočilo na elektronski poštni naslov: info@hr-center.si

 

Če nam pišete preko e-pošte za uveljavljanje vaših pravic, lahko HR Center zahteva vašo identifikacijo pred nadaljnjim postopanjem v zvezi z vašo zahtevo.

 

Raven varstva osebnih podatkov v sistemu HR Center

HR Center ščiti vaše osebne podatke s sodobnimi IT tehnologijami in sistemi fizičnega varovanja. Vsi zaposleni v HR Center delujejo v skladu z internimi protokoli in postopki ter s to Politiko, da bi zagotovili vašo zasebnost in preprečili njeno zlorabo.

 

Kontakt

Če imate kakršna koli vprašanja v zvezi s to izjavo ali želite izvedeti več o načinu zaščite in se želite obrniti na HR Center uradnika za varstvo osebnih podatkov – Data Protection Officer (DPO), nam pošljite sporočilo na elektronski poštni naslov: info@hr-center.si